Da li mediji plaćaju PDV na dobijeni novac s konkursa?

Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

27. 06. 2018

Da li mediji plaćaju PDV na dobijeni novac s konkursa?

Ministarstvo finansija je u odgovoru na dopis RTV Raška navelo da mediji ne treba da plaćaju PDV na sredstva koja su dobila putem projekata za sufinansiranje medijskih sadržaja. Na ovakvo tumačenje zakona, prethodnih godina, ukazivale su i članice RAB-a.

Ovim pitanjem baviće se i članovi novoosnovanog Koordionacionog tela za saradnju sa novinarima, kojima će u tom poslu svakako pomoći i najnovije tumačenje zakona od strane Ministarstva finansija, a u koje smo imali uvid. RTV Raška se krajem aprila obratila ministarstvu za mišljenje, a u vezi sa popunjavanjem faktura za isplatu sredstava po osnovu ugovora o sufinansiranju medijskih projekata, sklopljenog s Opštinom Raška.

Ministarstvo finansija se u odgovoru pozvalo na dva zakona, te je navelo da mediji ne treba da plaćaju PDV (porez na dodatu vrenost) na sredstva koja su dobila putem projekata za sufinansiranje medijskih sadržaja. Na ovakvo tumačenje zakona, prethodnih godina,  ukazivale su i članice RAB-a. 

Naime, Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza i komercijalnim transakcijama uređuje obaveze između javnog sektora i privrenih subjekata, poput isporuke dobara, odnosno pružanja usluga uz naknadu, a u koje se ubrajaju građevinski i investicioni radovi, komunalne usluge i drugo. Ministarstvo finansija je mišljenja da mediji prilikom realizacije ugovora o sufinansiranju medijskih sadržaja ne ostvaruju uslugu (na pr. marketinšku), pošto proizvodnja takvog medijskog sadržaja nije komercijalna transakcija. 

Ministarstvo finansija pozvalo se i na Zakon o porezu na dodatu vrednost koji propisuje da se PDV obračunava kod prometa dobara i usluga uključujući i subvencije (upravo se ovaj deo ranijih godina drugačije tumačio). Ministarstvo podseća da se subvencijama, po ovom zakonu, smatraju ,,novčana sredstva koja čine naknadu, odnosno deo naknade za promet dobara ili usluga, osim novčanih sredstava na ime podsticaja u funkciji na ime ostvarivanja ciljeva određene politike u skladu sa zakonom”. Stoga je nadležno ministarstva navelo da se PDV plaća kada davalac novčanih sredstva ima neposredni interes da se određeni projekat realizuje tako da ga čini naručiocem projekta, a u situacijama kada se novac dodeljuje za pokriće određnih troškova i kada davalac novca nije naručilac tog projekta - ne postoji obaveza plaćanja PDV-a.

To znači, da dobijeni novac putem konkursa za sufinansiranje medijskog sadržaja ne predstavlja naknadu za oporezivi promet medijskih kuća.